Abortion

29/05/2014 – 31/05/2014

Produced by

Venue

Year
2014
Author
Alan Li
Abstract

This show used controversial promotional material, which was discussed at the UMSU Student Council, With a “large number of complaints” being received. The posters were ultimately altered to reduce impact, but the Students Council stated that “We condemn their behaviour and will be taking further action.”

Director
Alan Li
Cast
ShouNan Zhou
Xiner Wiu
Pengyuan Ding
Panda Peng
Kang Seng Kuan
Pengguang Wang
Adam Chow
Shanshan Song
Chudi Wang
Joyce Xu
Mika Lo
Showee Qian
Taylor Wang
Crew
Gabriel Sou
Sherry Yin
Ted Luo
Beatrice Pan
Revyna Gunawan
Toby Li
Eva Zhang
Winnie Hou
Summer Huang
Emma Ke
Giselle Hu
Olice Dai
Saina
Mengjia Zhao
Ally Li
Ziyu Wang
Bob Wang
Sylvia Soo
Yuanye Lu
Yi Lu
Yidi Zhang
Yi Shang
Viki Pan
Vivian Guo
Zijing Yang
Kevan Zheng