Red Rose, White Rose

02/10/2014 – 04/10/2014

Produced by

Venue

Year
2014
Cast
CAST
Leslie Xian
Leo Lu
Xiaoru Liu
Mengjia Zhao
Showee Qian
Danjie Lu
Elvis Wu
Pan Hu
Crew
Director: Mia
Producer: Alan Li
Associate Producer: Sissi Liu
Director Secretary: Wenqian Xu
Assistant Director: Mika Lo
Production Manager: Elsha Zhi Yan Lee
Stage Manager: Jacob Wang
Treasurer: Yuhan Yin
Assistant Stage Manager: Ziyu Wang
Assistant Production Manager: Rebecca Sim
Costume Leader: Xinyuan Du
Assistant Production Manager: Sylvia
Sound Leader: Revyna
Assistant Stage Manager: Xueting Zhang
Lighting Designer: Zipei Huang

Categories